Utmärkt IT-verksamhet juridisk rådgivning senaste utvecklingen från Alexander Suliman, Stockholm

Sekretess juridisk rådgivning guider från Alexander Suliman idag: Lagval är en viktig aspekt av avtalet du förhandlar: samma avtalsklausul kan tolkas olika i olika jurisdiktioner. Engelsk lag, till exempel, tenderar att ge en mer bokstavlig tolkning av de exakta orden som används, medan vissa andra jurisdiktioner ger mer vikt åt kontraktuellt sunt förnuft. Andra begrepp […]

Read More