Best rated advantages to hire a fractional Chief Financial Officer from Sam McQuade CFO of Panterra Finance

Quality benefits when hiring fractional Chief Financial Officer with Sam McQuade: What’s driving that investment in expertise? Often, CEOs who are at a strategic crossroads and recognize the value of an expert financial adviser who can help them grow market share, and their businesses. In short, smart companies now view the CFO position — both […]

Read More

Kvalitet arbetskraft och företag juridisk rådgivning guider med Alexander Suliman, Stockholm

Avtalsrätt juridisk rådgivning strategier från Alexander Suliman, Stockholm just nu: Anledningen till att EU-kommissionen var angelägen om att tillåta företag att frivilligt skanna material är att teknikföretag redan har arbetat med sätt att upptäcka CSAM och värvning under ganska lång tid. Till exempel rapporterades det redan 2012 att Facebook skannade ovanlig meddelandetrafik på sin plattform […]

Read More